" Ignorantia legis non excusat "


Avand in vedere fuziunea prin absorbtie a bancii Millenium Bank cu OTP Bank care va deveni efectiva incepand cu data de 02.11.2015, singurele conturi de consemnatiuni in care urmeaza sa se efectueze platile catre BEJ Menaef Cristian pentru dosarele de Executare Silita aflate pe rolul acestuia vor fi urmatoarele: RO92 BREL 0002 0006 2071 0101 – (Lei), RO38 BREL 0002 0006 2071 0200 – (Euro), RO54 BREL 0002 0006 2071 0300 – (USD), conturi deschise la Libra Internet Bank pe seama si la dispozitia BEJ Menaef Cristian.TRANSPARENTA & CONFIDENTIALITATE
Sub rezerva respectarii obligatiei legale de confidentialitate, biroul nostru asigura transparenta activitatilor desfasurate avand in vedere urmatoarele aspecte: - inregistrarea cu acordul apelantului a convorbirilor  telefonice adresate biroului, in vederea protectiei si imbunatatirii serviciilor oferite  - supravegherea si inregistrarea audio-video a activitatilor desfasurate in cadrul biroului. - punerea la dispozitie ( in conditiile limitativ impuse de lege) a tuturor datelor necesare părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifică un drept sau un interes legitim. - afisarea la sectiunea LICITATII a publicatiilor de vanzare aflate pe rolul biroului. - nerespectarea dovedita a obligatiei de confidentialitate, atrage impotriva angajatilor si colaboratorilor biroului nostru sanctiuni disciplinare, civile sau penale dupa caz; pe langa protectia conferita de catre cadrul legal privind protectia datelor, membrii echipei noastre sunt semnatari ai unor contracte de confidentialitate. - Biroul nostru este inscris ca Operator in Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal