Nota de InformareConform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Biroul Executorului Judecatoresc Menaef Cristian are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi/ne sunt furnizate de catre alte persoane sau institutii despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este ducerea la indeplinire a actiunilor, si actelor de executare silita precum si a celorlalte activitati date in competenta executorului judecatoresc prin lege.

La solicitarea executorului judecatoresc sunteţi obligat să furnizaţi datele solicitate, acestea fiind necesare indeplinirii activitatilor date in competenta Biroului Executorului Judecatoresc conform prevederilor legale in materie.
Refuzul nejustificat de a da lămuririle necesare, precum şi darea de informaţii incomplete ori eronate atrag răspunderea dumneavoastra pentru toate prejudiciile cauzate, precum şi aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 108 , alin. 2 si urmatoarele, Cod Procedura Civila, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei fapte prevăzute de legea penală (Art. 373 alin 8 Cod Procedura Civila).

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Biroul Executorului Judecatoresc Menaef Cristian şi sunt comunicate respectand prevederile legale, in anumite conditii numai următorilor destinatari : dumneavoastra (persoana vizata), reprezentantilor dumneavoastra legali, imputernicitilor biroului nostru, partenerilor contractuali (creditori, notificatori), autoritatilor publice locale si centrale, serviciile sociale si de sanatate, furnizorilor de bunuri si servicii, societatilor bancare, birouri de credit, agentii de colectare a debitelor/recuperare a creantelor, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, mass-media (ziare in cazul publicatiilor de vanzare), angajatorului dumneavoastra, persoanelor interesate in achizitia bunurilor scoase la licitatie ( prin afisarea publicatiilor de vanzare in locurile prevazute de lege)
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată adresata Executorului Judecatoresc Menaef Cristian.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Executor Judecatoresc,
Menaef Cristian